27 kwietnia 2018 uczniowie III klasy naszej Szkoły uczestniczyli w zajęciach przeprowadzonych przez panią Agatę Gurgul-Dzięgiel, przybliżających im tworzenie rzeźb i płaskorzeźb oraz elementów małej architektury.

Podczas warsztatów w pracowni sztukatorskiej, dzieci poznawały procesy powstawania modelu z gipsu. Z uwagą odkrywały kolejne etapy pracy twórczej, począwszy od projektowania, aż do gotowego modelu. Dowiedziały się, że każde dzieło plastyczne, nawet drobne, rozpoczyna się od pomysłu w formie szkiców i notatek oraz precyzyjnych rysunków. Kolejnym krokiem jest kształtowanie modelu gipsowego, zwane rzeźbieniem, aż do uzyskania efektu określonego w projekcie. Często do takiej pracy używane są dodatkowe materiały, zaczerpnięte z otoczenia, często z natury. Są to kawałki, drewna, kamienie o różnych kształtach i strukturze. W tworzeniu rzeźb i płaskorzeźb częstą inspiracją są rośliny i kwiaty a także ludzie i zwierzęta. Zarówno dekoracje kamienne jak i organiczne (roślinne), wymagają precyzyjnego wykonania. Do rzeźbienia niezbędne są  więc precyzyjne narzędzia modelarskie, piły do cięcia i papiery ścierne do szlifowania. Używa się też specjalnych pędzli i szablonów do wyciągania listew dekoracyjnych. Gotowe dzieło zalewane jest specjalnym silikonem, który po zastygnięciu tworzy formę. Dzięki temu możemy rzeźbę powielać.

Dzieci chętnie wzięły udział w zalewaniu form gipsem, poznały zasady „zatapiania” gipsu w wodzie i zrobiły samodzielnie odlew. Ogromną przyjemność sprawiło im tworzenie kolorowych modeli z barwionej masy. Z niecierpliwością oczekiwały na efekty swojej pracy, obserwując zaskakujące zachowanie gipsu, zmianę konsystencji i wreszcie oddawania ciepła w czasie utwardzania. Dzieci zrozumiały, że bardzo ważną cechą w działalności twórczej jest obserwacja przyrody, kreatywność, cierpliwość, precyzja i nieustanne dbanie o porządek w miejscu pracy.