Dnia 13 października 2021 roku uczniowie klas IV- VIII wraz z opiekunami wybrali się na wycieczkę do Starachowic i Wąchocka. Wycieczka otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu "Poznaj Polskę".

W czasie wyjazdu zwiedzaliśmy Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomuzeum" im. Jana Pazdura w Starachowicach. W trakcie zwiedzania obiektu mogliśmy zobaczyć wystawę eksponatów paleontologicznych. Jest to unikatowy i cenny dla nauki zbiór skamieniałości śladowych- tropów zwierząt z okresu bezpośrednio poprzedzającego świat majestatycznych dinozaurów. Następnie obejrzeliśmy pochodzący z 1899 r. Wielki Piec do wytopu surówki. Na koniec przewodnik pokazał Nam eksponaty Techniki Samochodowej, czyli samochody ciężarowe marki Star. To muzeum jest jedynym miejscem, w którym wspomniane pojazdy mogą nadal "żyć". W ramach tej wystawy oglądaliśmy:

- Stara 20- pierwszy model produkowany w latach: 1948- 1957

- Stara 266R- uczestnika X Rajdu Paryż- Dakar

- Stara 660M2- wierną replikę jedynego polskiego papamobile z okresu I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.

Kolejnym ciekawym obiektem na trasie Naszej wycieczki było Opactwo Cystersów w Wąchocku. Klasztor w Wąchocku został zbudowany na przełomie XII i XIII wieku. Jest jednym z najpiękniejszych przykładów architektury romańskiej Polsce. Fundatorem opactwa był w 1179 roku biskup krakowski Gedeon (Gedko). Budowniczym opactwa był Simon, z pochodzenia Włoch.

Klasztor dwukrotnie niszczyły najazdy tatarskie. Dzięki sile woli i wytężonej pracy zakonnicy powoli przywracali go do dawnej świetności. W trakcie zwiedzania mogliśmy obejrzeć eksponaty związane z tradycją niepodległościową, II wojną światową, odwiedziliśmy kapitularz (salę obrad zakonników), refektarz (jadalnię) a także karcer (więzienie). Duże wrażenie na zwiedzających zrobiły ciekawe romańskie wnętrza. Po obiedzie udaliśmy się w drogę powrotną do domu.