Od 19 października 2018r do końca roku kalendarzowego uczniowie klasy VIII wyjeżdżają na basen w ramach zajęć wychowania fizycznego na naukę pływania. Zajęcia realizowane są w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Nasza Szkoła otrzymała dofinansowanie w ramach projektu "Zdrowe społeczeństwo to podstawa" opracowanego przez Lucję Sułkowską. Naukę pływania prowadzi nauczyciel wychowania fizycznego posiadający kwalifikacje instruktora pływania. Projekt oprócz zajęć nauki pływania ukazujących inny sposób spędzania wolnego czasu zawiera działania o charakterze profilaktyki uniwersalnej skierowane do uczniów klas IV - VIII o tematyce przeciwdziałania agresji i przemocy, profilaktyki zagrożeń (przyczyn i skutków uzależnień - papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze, napoje energetyczne, internet), zdrowego stylu życia.