Dnia 21.10.2022 r. dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klasy pierwszej uczestniczyli w zajęciach przyrodniczych prowadzonych przez panią leśnik z Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się jakie mamy formy ochrony przyrody w Polsce, poznali gatunki chronione roślin i zwierząt, wysłuchali wielu ciekawostek na temat życia roślin i zwierząt. W trakcie warsztatów uczyli się również w praktyczny sposób rozpoznawać gatunki drzew występujących na naszym terenie na podstawie liści, szyszek, owoców, kory.