W dniu 21 czerwca 2024 r. uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2023/2024. Uroczystości rozpoczęły się od Mszy św. w kaplicy w Stroniu. Następnie, na sali gimnastycznej, odbyła się uroczysta akademia. Podczas niej miało miejsce ślubowanie nowego Samorządu Uczniowskiego oraz ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem szkoły. W części artystycznej klasa VII pożegnała uczniów klasy VIII, którzy ukończyli szkołę. Absolwenci złożyli podziękowania nauczycielom, pracownikom obsługi oraz rodzicom. 
Pan Dyrektor wręczył nagrody i wyróżnienia dla uczniów za wzorową postawę, wysokie wyniki i osiągnięcia w konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych. Podziękował również wszystkim za rok wytężonej pracy i życzył Absolwentom sukcesów w nowej szkole. Szczególne podziękowania skierował w stronę rodziców, którzy wielokrotnie wspierali działania szkoły. Podkreślił też znaczenie przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wakacji i życzył wszystkim szczęśliwego powrotu do szkoły po letnim wypoczynku.