ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STRONIU

OD DNIA 12 MARCA DO 25 MARCA 2020 ROKU

 

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, informuję że:

 • zajęcia w szkole, będą zawieszone na 2 tygodnie;  
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od poniedziałku, 16 marca br wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do oddziału przedszkolnego i szkoły.

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W oddziale przedszkolnym  i szkole 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły;
 • Nauczyciele naszej szkoły będą kontaktować się z dziećmi poprzez platformy edukacyjne i meliami w celu wspierania uczniów w nauce i przekazywaniu materiału do samodzielnej pracy w domu;
 • Szczególnie prosimy  uczniów klasy VIII o wykonywanie nadesłanych zadań, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupisk;
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Bardzo proszę o zapoznanie się z następującymi stronami o koronawirusie.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/zawieszenie-zajec-w-szkolach-przedszkolach-zlobkach

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

 

Lucja Sułkowska
Dyrektor Szkoły

 

Nie będą odbywać się też zajęcia w ramach zajęć świetlicowych „Prometeusz”.