Dnia 25 listopada 2022 r. Pani J. Piórkowska z Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Limanowej przeprowadziła prelekcje dla uczniów klas IV – VIII. Omawiany temat dotyczył szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów oraz następstw zdrowotnych. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w dyskusji, podczas której udzielono odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Natomiast dzieci z oddziału przedszkolnego wzięły udział w zajęciach, których celem było kształtowanie umiejętności dbania o czystość rąk, zapoznanie z prawidłową techniką ich mycia oraz poznanie konsekwencji zdrowotnych związanych z brudnymi rękami.