Szkolny konkurs – organizator - Biblioteka szkolna

 

„By czytać się chciało, zrób zakładkę wspaniałą”

 Zakładka do książki – drobiazg, który umili czytanie lub do czytania zachęci. Może być także miłym prezentem dla bliskiej nam osoby.

Cele konkursu:

  • rozwijanie zainteresowań literaturą dziecięcą
  • rozwijanie wyobraźni wśród dzieci
  • rozwijanie zdolności plastycznych
  • rozwijanie świadomości poszanowania książek

 

Regulamin konkursu:

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego.
2. Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach wiekowych:
- kl. I-II + oddział przedszkolny
- kl. III-IV
- kl. V-VII
3. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną zakładkę w formacie 20 cm x 6 cm.

Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, iż dostarczona praca jest samodzielnie wykonana przez autora.
4. Układ rysunku (pion/poziom) dowolny.
5. Technika i narzędzia dowolne: rysunek, wyklejanka, farby, kredki, grafika, różne materiały i sposoby ich łączenia (klejenie, zszywanie)… Korzystajcie ze swojej wyobraźni i fantazji.
6. Do pracy należy dołączyć kartę informacyjną, która powinna zawierać:
imię i nazwisko oraz wiek (klasę) autora pracy.
7. Termin składania prac: do 28 maja 2018 r. w Bibliotece szkolnej.                                                                        
8. Prace będą eksponowane na sztalugach na przewiązce.
9. Prace konkursowe oceni powołana komisja wg następujących kryteriów:

- pomysłowość

- staranność

- ogólny wyraz artystyczny
10. Autorzy najlepszych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody
książkowe które zostaną wręczone przez p. dyrektor na apelu szkolnym.