W związku z realizacją projektu pn. „Do klasy przez pasy!” Stowarzyszenie Aktywne Wsparcie Inicjatyw Lokalnych organizuje konkurs plastyczny dla grup dzieci w wieku 3 – 9 lat zamieszkujących teren Powiatu Limanowskiego.

Zadaniem konkursowym jest zilustrowanie dowolną techniką bezpiecznej drogi do szkoły/przedszkola widziana okiem uczestników konkursu / autorów pracy konkursowej. 

Prace konkursową należy dostarczyć do dnia 31.05.2019 r.

Pozostałe informacje zostały ujęte w Regulaminie Konkursu.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem e-mail: awil.limanowa@wp.pl, lub facebooku: www.facebook.com/AWILlimanowa