Bardzo dziękuję Rodzicom i Uczniom za przesłane życzenia Wielkanocne. Jestem niezwykle wdzięczna za wszelką dobroć, której od Was doświadczam. Jest dla mnie zaszczytem i wyróżnieniem współpracować z Rodzicami, którzy angażują się w życie szkoły, wykazują zrozumienie na sygnały płynące ze szkoły i poświęcają czas swoim dzieciom. W dzisiejszych czasach taka postawa nie jest czymś oczywistym. 

Uczniowie są dla mnie dumą, osobistą satysfakcją i inspiracją do szukania środków finansowych, które unowocześniają bazę dydaktyczną szkoły. Wasze osiągnięcia i właściwe zachowania promują Szkołę w środowisku.

Dziękuję za każde wsparcie i pozdrawiam, życząc nadziei i motywacji w pokonywaniu wszelkich trudności.

Lucja Sułkowska - dyrektor Szkoły