W naszej Szkole w roku szkolnym 2022/2023 realizowane są następujące Programy Edukacji Antytytoniowej:

 

 „Czyste powietrze wokół nas” - dla dzieci 5-cio, 6-cioletnich

 

Przedszkolny Program Edukacji Antynikotynowej pt. „Czyste powietrze wokół nas” realizowany jest od 2008 roku. Skierowany jest do dzieci pięcio- i sześcioletnich oraz ich rodziców.

 

Program ma za zadanie:

 •     Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów;
 •     Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego;
 •     Zwiększyć wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego;
 •     Zwiększyć poziom wiedzy na temat skutków palenia papierosów;
 •     Zwiększyć wrażliwość dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym tytoniowy.

 

„Nie pal przy mnie, proszę” - dla uczniów klas I - III

 

Celem głównym programu jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu.

Cele szczegółowe:

 • kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za zdrowie własne i swoich bliskich,
 • uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia,
 • usystematyzowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia,
 • kształtowanie u dzieci postaw asertywnych, w sytuacji, gdy narażone są na bierne palenie.

 

Realizacja programu polega na przeprowadzeniu pięciu zajęć warsztatowych o tematyce:

 • co to jest zdrowie,
 • od czego zależy nasze zdrowie,
 • co i dlaczego szkodzi zdrowiu,
 • co robić, gdy moje życie jest zagrożone?,
 • nie pal przy mnie, proszę.

  

„Bieg po zdrowie” - dla uczniów klasy IV

 

Jest to program opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami. Profilaktyka palenia tytoniu jest ważnym zadaniem i powinna być na stałe wpisana w działania edukacyjno-wychowawcze.  

 

Głównym celem programu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów.   

Cele szczegółowe:

 • opóźnienie lub zapobieganie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży,
 • pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego.