"Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami."  

Takie słowa, zaczerpnięte z twórczości naszego wieszcza narodowego Adama Mickiewicza towarzyszyły dzisiejszej akademii z okazji 224 rocznicy urodzin patrona Szkoły. Uroczystość była okazją do snucia refleksji i przemyśleń dotyczących życia i twórczości Adama Mickiewicza, który zachęcał do wspólnego działania słowami: Razem młodzi przyjaciele! Fragmenty wybranych utworów poety: Odę do młodości, Świteziankę, Redutę Ordona oraz fragmenty Pana Tadeusza recytowali uczniowie klas IV- VIII.