W roku szkolnym 2022/2023 pani Janina Gryźniak i pani Aneta Wachowicz podjęły się współpracy z grupą szkoleniowo-językową DIDACTO przy realizacji programu z zakresu neurodydaktyki w nauczaniu języków obcych poprzez planowanie i prowadzenie zajęć w oparciu o zasady skutecznego i przyjaznego mózgowi nauczania. Otrzymanie tytułu „Szkoły Przyjaznej Mózgowi Ucznia” jest potwierdzeniem realizacji cyklu scenariuszy lekcji opartych na 10 konkretnych zasadach neurodydaktyki podyktowanych przez organizatorów projektu.

Profesjonalne zastosowanie tych wytycznych było możliwe dzięki dodatkowym kompetencjom nauczycielek m.in. roczny kurs podstawowy z Oceniania Kształtującego, Kurs Kwalifikacyjny z Integracji Bilateralnej, Kinezjologii Edukacyjnej – Gimnastyki Mózgu, Terapii Ręki czy Ortografitti, Laboratorium Przyszłości oraz autorskim technikom pracy z wykorzystaniem „słowa na dłoni”, PJMzapamiętywania informacji poprzez ruch, emocje, ciekawość, żart czy rymy. Uczniowie, którzy wykazali zainteresowanie współpracą w zaproponowanej formie, mieli okazję wyjść z ławek na lekcjach, prowadzić prezentacje, być poszukiwaczem, odkrywcą, aktorem, śpiewakiem a nawet nauczycielem. Jasno określone cele  kryteria sukcesu oraz informacja zwrotna, samoocena i ocena rówieśnicza dawały uczestnikom zajęć poczucie sensu i sukcesu.

Pełna dokumentacja zajęć z uczniami w formie fotorelacji do wglądu w PREZENTACJI.

Dziękujemy grupie DIDACTO za stworzenie okazji do dzielenia się kunsztem i warsztatem pracy nauczycieli oraz uczniom za aktywny udział.