Dnia 15.06.2022 r. naszą Szkołę odwiedził niezwykły gość w osobie misjonarza na co dzień pracującego w Ugandzie. Na spotkaniu z uczniami klas I - IV i oddziału przedszkolnego opowiedział o swojej pracy, pokazał dzieciom w jakich warunkach żyją i kształcą się ich rówieśnicy. Dowiedzieliśmy się m.in., że tylko 10% ugandyjskiego społeczeństwa ma w domach elektryczność, a znacznie mniej wodę. Dlatego, dzieci nim pójdą do szkoły, muszą ją przynieść ze studni odległych nawet o kilka kilometrów. Wiele zajęć lekcyjnych odbywa się „pod chmurką”. Klasy liczą średnio 60-80 uczniów. Wiele dzieci w czasie przerw spożywa posiłek z jednaj miski. Niestety tylko co 10 ugandyjskie dziecko ma szczęście uczęszczać do szkoły.