W dniach 3 i 4 marca 2020 odbyły się wycieczki dzieci z oddziału przedszkolnego i kl. I – III do Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej. 
Strażacy z PSP poświęcili dzieciom dużo czasu i uwagi. Zaprezentowali sprzęt ratowniczo – gaśniczy. Uczniowie podziwiali ogromne samochody strażackie, którymi strażacy jeżdżą do akcji. Z wielkim zainteresowaniem oglądali wyposażenie pojazdów, np. nożyce do cięcia metalu, specjalny ubiór do pożaru.

Dzieci wzięły udział w zajęciach, których celem była edukacja w zakresie bezpiecznego zachowania się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Miały możliwość zgłoszenia pożaru przez telefon - przeprowadzić autentyczną rozmowę z operatorem: po wcześniejszym przypomnieniu numerów alarmowych i wskazaniu na dane, jakie powinno się podać podczas zgłoszenia.

 

Podczas wyjazdu do Limanowej dzieci udały się z wizytą do Przychodni Weterynaryjnej. 
Celem spotkania było poznanie specyfiki pracy weterynarza. Lekarz weterynarz zaprezentował narzędzia medyczne potrzebne do badania zwierząt. Dzieci uczestniczyły w quizie na temat znajomości ras psów. Zwycięzcy otrzymali nagrody, a wszyscy uczestnicy spotkania – naklejki.