Konkurs plastyczny „Skarby Beskidzkiej Miedzy”

 

W lutym odbył się konkurs plastyczny skierowany do szkół podstawowych (klas I- III), z terenu gmin członkowskich  LGD Dolina Raby oraz LGD Przyjazna Ziemia Limanowska. W konkursie mogła wziąć udział cała klasa, a nie poszczególni uczniowie.

Celem konkursu było:

  • Zwiększenie poczucia przynależności do środowiska lokalnego wśród dzieci,
  • Rozwijanie zainteresowań regionem, historią i tradycją Beskidu Wyspowego,
  • Promocja walorów Beskidu Wyspowego,
  • Utrwalenie zasobów: przyrodniczych, kulturowych, historycznych Beskidu Wyspowego.

Konkurs składał się z dwóch etapów:

W pierwszym etapie konkursu, prace zostały poddane ocenie przez Komisję Konkursową, z uwzględnieniem podziału na prace zgłoszone z danej gminy. Przyznano nagrodę główną oraz nagrody wyróżnienia w każdej z gmin członkowskiej obu Partnerów projektu.

Do drugiego etapu zakwalifikowały się prace, które zajęły pierwsze miejsca ze wszystkich 15 gmin z obszaru partnerów projektu. Zostaną one udostępnione na profilu facebookowym projektu: www.facebook.com/SkarbyBeskidzkiejMiedzy,  gdzie internauci mają możliwość oddawania głosów poprzez polubienie danego zdjęcia. W zamieszczonym poście organizator określi ostateczny termin zakończenia głosowania. Zdjęcie prezentujące pracę o najwyższej liczbie polubień otrzyma nagrodę główną, którą jest dyplom oraz umieszczenie zdjęcia pracy w publikacji pt. „Jadło z Beskidzkiej Miedzy”

 Z pośród 15 konkurujących gmin, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Stroniu

  • klasa II zdobyła nagrodę główną. OTO PRACA:

Aby nasza praca znalazła się w publikacji „Jadło z Beskidzkiej Miedzy”, prosimy wszystkich mieszkańców Gminy Łukowica o oddawanie głosów na naszą szkołę. Link poniżej:

www.facebook.com/SkarbyBeskidzkiejMiedzy