Inauguracja nowego roku szkolnego 2017/2018 odbyła się w dniu 4 września 2017r. Mszą Św. w Kaplicy,

a następnie akademią w szkole. Pani Dyrektor Lucja Sułkowska powitała wszystkich zebranych, szczególnie dzieci z oddziału przedszkolnego i klasy I.
Następnie wszyscy udali się do swoich klas na spotkanie z wychowawcami.