W dniu 21.06.2021 r. odbyła się pogadanka z policjantem dotycząca bezpieczeństwa podczas wakacji oraz cyberprzemocy.