W dniu 6 grudnia naszą Szkołę odwiedził św. Mikołaj. W oczekiwaniu na przybycie Gościa uczennice klasy VII przedstawiły krótką prezentację multimedialną o św. Mikołaju - biskupie z Miry, a następnie przeprowadziły quiz na temat jego życia. Za każdą poprawną odpowiedź uczniowie otrzymywali nagrodę w postaci owoców i słodyczy.

Tego dnia wolontariusze i sympatycy Szkolnego Koła Caritas świętowali swój Dzień w kalendarzu. Dzieląc radość i zapał na wszystkich uczniów, oczekiwali przyjścia św. Mikołaja organizując zabawy i animacje. Szanownego Gościa śpiewem i tańcem powitały dzieci z oddziału przedszkolnego. FILM

Każdy został obdarowany prezentem😊