Dnia 22.03.2023 roku uczniowie klasy 8 z naszej Szkoły uczestniczyli w Szkolnej Giełdzie Edukacyjnej, która odbyła się w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej Curie w Łukowicy. Uczniowie klas ósmych z terenu naszej gminy zapoznali się z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych z powiatu limanowskiego, powiatu nowosądeckiego i miasta Nowy Sącz. Szkoły zaprezentowały różnorodne kierunki kształcenia. Uczniowie mieli również możliwość konsultacji indywidualnych z doradcami z Powiatowego Urzędu Pracy.