W dniu 23 czerwca 2023 roku oficjalnie zakończyliśmy rok szkolny 2022/2023. Uczniowie naszej Szkoły otrzymali świadectwa, a wraz z nimi promocję do kolejnej klasy.

Uroczystość rozpoczęliśmy Mszą św., w czasie której ks. Kacper Kania skierował do nas Słowo Boże. Następnie przeszliśmy do budynku Szkoły, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

Na początku ustępujący Zarząd Samorządu Uczniowskiego przekazał funkcje na ręce nowego Zarządu, który złożył ślubowanie. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor, która w swoim przemówieniu wyraziła wdzięczność Nauczycielom, Pracownikom Obsługowym, Rodzicom i Uczniom. Szczególne słowa podziękowania skierowała do Pani Celiny Plata i Pana Stanisława Pietruchy, którzy przechodzą na zasłużoną emeryturę.
Pani Celinie dziękujemy za wieloletnią pracę, za przekazaną wiedzę oraz opiekę i troskę jaką otaczała uczniów. Panu Stanisławowi, który przez wiele lat pełnił obowiązki szkolnego konserwatora składamy podziękowania za dbanie o naszą Szkołę i jej otoczenie. Życzymy Państwu zdrowia i sukcesów w realizacji życiowych zamierzeń. Pani Dyrektor słowa podziękowania skierowała także do księdza Kacpra Kani, który niedługo opuści naszą parafię. Dziękujemy za minione trzy lata udanej współpracy i życzymy błogosławieństwa Bożego oraz pomyślności w nowej parafii. 

Następie nauczyciele skierowali swoje podziękowania do Pani Dyrektor Lucji Sułkowskiej za wieloletnią pracę na stanowisku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Stroniu i ogromne poświecenie oraz oddanie się służbie społeczności szkolnej z życzeniami dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz zrealizowania wszystkich zamierzeń i planów.

Po części oficjalnej uczniowie klas IV- VII w krótkim programie artystycznym pożegnali Absolwentów, życząc im sukcesów w nowych szkołach. Następnie głos zabrali sami Absolwenci, którzy podziękowali Pani Dyrektor i Nauczycielom za przekazaną wiedzę i sprawowaną opiekę. 

Po części artystycznej Pani Dyrektor wręczyła uczniom z najwyższymi wynikami listy gratulacyjne, dyplomy i nagrody książkowe, ufundowane przez Radę Rodziców.

„Jeszcze  będzie pięknie, mimo wszystko. Tylko załóż wygodne buty, bo masz do przejścia całe życie”. Te inspirujące słowa skierowała Pani Dyrektor do uczniów, którym przyznała specjalne Nagrody Dyrektora za: osiągnięte wysokie wyniki w różnorodnych formach współzawodnictwa oraz godne reprezentowanie Szkoły i promocję Gminy w roku szkolnym 2022/2023 dla: Izabeli Gurgul, Kajetana Gacal, drużyny klasy II.

Uczniowie oprócz pięknych dyplomów otrzymali karty podarunkowe do Media Markt ufundowane osobiście przez p. Dyrektor oraz właściciela firmy ze Stronia - Wolicy.

Po zakończonej akademii uczniowie udali się do klas, gdzie wychowawcy wręczyli im świadectwa. 

 

Wszystkim wypoczywającym życzymy udanych i bezpiecznych wakacji.