W dniu 24 lutego 2023 roku, w naszej Szkole odbyła się uroczystość z okazji przejścia na emeryturę Pani Dyrektor Lucji Sułkowskiej, która od 23 lat sprawowała funkcję Dyrektora Szkoły. Dzisiejszą uroczystość uświetniła wizyta wyjątkowych gości: Pani Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Urszuli Nowogórskiej, Pani Katarzyny Pasiut Dyrektor Kancelarii Zarządu Województwa Małopolskiego oraz Pana Mirosława Zygmunt Dyrektora Biura Poselskiego Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Urszuli Nowogórskiej. 

      W czasie uroczystości Pani Katarzyna Pasiut - Dyrektor Kancelarii Zarządu Województwa Małopolskiego przedstawiciel Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego oraz Pani Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Urszula Nowogórska wnioskodawczyni nadania odznaki, wręczyły Pani Dyrektor Lucji Sułkowskiej Srebrną Odznakę Honorową Województwa Małopolskiego - Krzyż Małopolski.

      Następnie głos zabrała Pani Poseł, która w pięknych słowach podziękowała Pani Lucji Sułkowskiej za wieloletnią pracę oraz wzorowe prowadzenie Szkoły, życzyła zasłużonego wypoczynku oraz realizacji osobistych zamierzeń. Gratulacje złożyła również Pani Katarzyna Pasiut.

W dalszej części spotkania głos zabrała Pani Dyrektor, podziękowała serdecznie przybyłym Gościom za wyjątkowe odznaczenie, w ciepłych słowach zwróciła się do Nauczycieli, Pracowników Obsługowych, Rodziców i Uczniów.

W przemówieniu wyraziła wdzięczność Nauczycielom i Pracownikom Administracyjnym za lata wspólnej pracy, za wsparcie i życzliwość okazaną ze strony Rodziców, słowa podziękowania skierowała także do uczniów. 

Nie zabrakło również podziękowań od Nauczycieli, Uczniów, Rodziców oraz Absolwentów.

Całość uroczystości uświetnili uczniowie swoim programem słowno- muzycznym: Zofia Augustynek, Zuzanna Wajda, Kamil Dudziak, Radosław Dudziak, Tymon Plata, Szymon Plata, Eliza Kowalczyk, Magdalena Olesiak, Helena Augustynek, Antonina Plata, Franciszek Augustynek. Zarząd Samorządu Uczniowskiego reprezentowała Przewodnicząca Hanna Bugajska.

Dziękujemy Uczniom oraz Rodzicom: Pani Alicji Plata, Pani Barbarze Kunickiej i Pani Małgorzacie Olesiak za  pomoc w organizacji dzisiejszej uroczystości.

Na koniec składamy podziękowania Pani Lucji Sułkowskiej za wieloletnią współpracę.

      Pani Dyrektor, praca z Panią jest dla nas zaszczytem i wyróżnieniem. Swoją niezłomną postawą pokazuje Pani, że praca to nie tylko spełnianie codziennych obowiązków, ale przede wszystkim powołanie wymagające wiedzy, empatii, rozwagi i dyplomacji. Każdego dnia widzimy, jak całe swoje serce oddaje Pani naszej Szkole, poświęca swój czas i energię, aby przekazać uczniom wiedzę matematyczną. Pani pozytywne nastawienie do wszystkich swoich współpracowników, wspólna praca na rzecz naszej Szkoły i lokalnej społeczności przyniosła dobre efekty. To dzięki Pani staraniom powstała sala gimnastyczna, a Szkoła zyskała nowoczesne wyposażenie i ciekawy wystrój, który podziwiać może każdy, kto przekroczy próg naszej Szkoły.

Kierując do Pani słowa uznania, pragniemy podziękować za dotychczasową satysfakcjonującą współpracę, troskę o dobre imię Szkoły oraz stwarzanie warunków edukacyjnych na bardzo wysokim poziomie.

Zapisała Pani w historii naszej Szkoły najbardziej wartościowe karty i wlała  entuzjazm w nasze nauczycielskie i uczniowskie serca, obudziła zapał do pracy i miłość do tej Szkoły. Czujemy się zaszczyceni tym, że możemy pracować u Pani boku. 

Życzymy zdrowia i jeszcze raz dziękujemy.

 

Z wyrazami szacunku

Grono Pedagogiczne, Pracownicy Obsługowi, Rodzice i Uczniowie