W dniu 5.06.2023 r. uczniowie którzy uczęszczali na „Zajęcia z zakresu kreatywności i innowacyjności” odbyli całodniową wycieczkę do Krakowa. Celem wycieczki było zwiedzanie wybranych zabytków Krakowa oraz warsztaty plastyczne.

Po przyjeździe do dawnej stolicy Polski, dzieci wraz z przewodnikiem oraz opiekunami udały się do Muzeum Archeologicznego. Zwiedzanie rozpoczęło się od  wystawy „Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski”. Prowadzący rozpoczął oprowadzanie od sali z figurami przedstawiającymi postaci żyjące w przeszłości oraz makiety ich osad i domostw. Pojawiły się pojęcia takie jak: paleolit, człowiek neandertalski, neolit oraz informacje o pozostałych epokach, aż do końca wczesnego średniowiecza. Dzieci zobaczyły również w jakich warunkach żyli ówcześni ludzie.

Kolejnym etapem były warsztaty gliniarskie. Każdy mógł wykonać dowolne naczynie z gliny, które otrzymał później na pamiątkę. Następnie uczniowie udali się do Katedry Wawelskiej, gdzie przez dłuższy czas wraz z przewodnikiem zwiedzili: Katedrę, Dzwon Zygmunta, Groby Królewskie. Nie obeszło się również bez wizyty u Smoka Wawelskiego, który chętnie „zionął ogniem” Następnie odbył się długi spacer ulicą Floriańską. Po tak aktywnie spędzonym czasie nadeszła pora na posiłek oraz pamiątki. Wszyscy wrócili zmęczeni, ale bardzo zadowoleni.