Dnia 23.11.2022 r. dzieci z oddziału przedszkolnego i klasy I wybrały się do Nowego Sącza.

Pierwszym elementem programu wycieczki był spektakl pt. „Żabi Król” w Teatrze Nowym. Uwagę dzieci przykuwały ciekawe i nietypowe stroje aktorów oraz scenografia, a oprawa muzyczna wraz z  profesjonalną grą aktorską wywołały wśród publiczności duży entuzjazm.

Kolejnym punktem programu była wizyta w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu, której celem było zapoznanie dzieci z pracą strażaka, zwrócenie uwagi na niebezpieczną i trudną pracę straży pożarnej, wzbogacenie wiedzy na temat bezpiecznego zachowania w domu i w szkole podczas pożaru, uświadomienie sobie przyczyn powstawania pożaru oraz utrwalenie znajomości numerów alarmowych.

Dzieci uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Dowiedziały się w jakich okolicznościach można wzywać straż pożarną oraz, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do różnych wypadków nie tylko samochodowych. Ogromne zainteresowanie wzbudziły wozy strażackie, które mogliśmy oglądać z bliska.

Z wycieczki dzieci wróciły wzbogacone o nowe doświadczenia z mocą pozytywnych wrażeń.