Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2018/2019 odbyło się w dniu 3 września 2018r. Mszą św. w Kaplicy,

a następnie akademią w szkole. Pani Dyrektor Lucja Sułkowska powitała wszystkich zebranych, szczególnie dzieci z oddziału przedszkolnego i klasy I.

Następnie wszyscy udali się do swoich klas na spotkanie z wychowawcami.