Dnia 11 listopada 2019r. w kościele parafialnym w Przyszowej przedstawiciele naszej Szkoły

uczestniczyli w uroczystej Mszy św. w intencji Ojczyzny, po której wszyscy odśpiewali "Boże coś Polskę".