Praca projektowa
wykonana przez ucznia klasy VI w ramach przedmiotów: 
technika, plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne, informatyka.