W dniu 06.06.2023 r. w Szkole Podstawowej w Jastrzębiu odbył się XV Gminny Konkurs Języka Angielskiego, w której przedstawiciele szkół gminy Łukowica pisali test znajomości słownictwa, gramatyki, funkcji językowych oraz rozumienia tekstów pisanych w kategoriach klas 4 - 8. Podczas oczekiwania na wyniki uczniowie wzięli udział w warsztatach czytelniczych oraz obejrzeli fotorelację projektów realizowanych przez Szkołą Podstawową nr 1 w Przyszowej. Po wyłonieniu finalistów konkursu Wójt Gminy Łukowica wraz z dyrektorami szkół zaangażowanych w organizację konkursu wręczyli nagrody laureatom.

Z naszej Szkoły w tym roku w XV Gminny Konkurs Języka Angielskiego mogły uczestniczyć tylko cztery osoby, choć osób uzdolnionych językowo mamy wielu. Byli to:

klasa 4 - Jan Gryźniak

klasa 6 - Kalina Szpiech i Weronika Wajda

klasa 8 - Weronika Grzesiak

 

Gratulujemy Weronice Wajda z kasy 6 za zajęcie trzeciego miejsca w kategorii klas szóstych.