Informatyka jest jednym  zajęć realizowanych w naszej Szkole w ramach projektu Prometeusz. Celem zajęć informatycznych jest nauka i doskonalenie posługiwania się komputerem, jako narzędzia pomocnego w pracy twórczej; umożliwienie uczniom odkrywania oraz rozwijania zainteresowań i zdolności. Podczas prowadzenia zajęć zwraca się szczególną uwagę na indywidualizację nauczania oraz osiąganie sukcesu przez każdego ucznia. Uczniowie poznali środowisko Scratch Junior bawiąc się wydawaniem poleceń /kodów/ duszkowi  oraz przygotowali tematyczne prezentacje multimedialne.