Na lekcjach języka angielskiego w listopadzie zrealizowano warsztaty z zastosowaniem DYKTAFONU (sprzęt pozyskany w ramach udziału w programie  Laboratorium Przyszłości). Uczniowie klasy 8 realizowali dwa zadania w parach. Uczniowie klasy 7 przygotowali wycieczkę po swojej szkole dla grupy obcokrajowców.

Na lekcjach techniki omówiono budowę i działanie żelazka, a także rodzaje tkanin. Wykorzystano sprzęt i materiały zakupione w ramach programu na lekcjach oraz zajęciach świetlicowych.
W trakcie akademii z okazji Dnia Niepodległości wykorzystano sprzęt audio wideo do wykonania zdjęć oraz nagrania występu dzieci.