Drukarka 3D

W ramach Laboratoriów Przyszłości nasza Szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Z otrzymanych środków zakupiliśmy m.in. drukarkę 3D i googli VR. Na zajęciach uczniowie tworzą własne projekty, które sprawiają im mnóstwo radości.

 

VR - WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ 

Lekcje informatyki z użyciem googli VR. Rzeczywistość wirtualna czyli obraz sztucznej rzeczywistości stworzony przy wykorzystaniu technologii informatycznej. Polega na multimedialnym kreowaniu komputerowej wizji przedmiotów, przestrzeni i zdarzeń. Może on reprezentować zarówno elementy świata realnego (symulacje komputerowe), jak i zupełnie fikcyjnego (gry komputerowe science-fiction).

Uczniowie mogli nurkować z rekinami, podziwiać nocne niebo w Australii, spacerować po lesie deszczowym oraz odwiedzić Dubaj. Wszystkim bardzo podobały się zajęcia. Szczególnie nurkowanie z rekinami...