W marcu na lekcjach techniki korzystano ze skrzyni narzędziowej, noży do cięcia oraz nożyczek. W poszukiwaniu wiosny na przyrodzie wykorzystano lupy. Dzieci znalazły pierwsze kwiaty oraz owady. Na lekcjach informatyki wciąż zajmowaliśmy się programowaniem robotów, projektowaniem oraz drukiem 3D.