Nasza Szkoła realizuje  projekt „Prometeusz” Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Łukowica. Celem projektu jest stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży w sposób odpowiadający ich zainteresowaniom i predyspozycjom.

Świetlica funkcjonuje od poniedziałku do piątku. W ciągu dnia dzieci mają zapewnione posiłki.

W ramach projektu realizowane są zajęcia:

- logopedyczne

- psychologiczne

- wyrównawczo-kompensacyjne

- informatyczne

- j. angielskiego, j. niemieckiego

- matematyka z robotyką

- gimnastyka korekcyjna

- zajęcia szachowe